Työttömyys ja ansiopäiväraha

Kuka voi saada ansiopäivärahaa?

Päivärahaa voi saada työttömyyskassan jäsen, joka täyttää päivärahan saamisen edellytykset. Näitä edellytyksiä ovat mm. jäsenyys- ja työssäoloehto. Kassan jäsenyydestä saat tietoa täältä.

Lisäksi hakijan tulee olla työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa).

Jos et ole täyttänyt jäsenyys- tai työssäoloehtoa, voit hakea työttömyysetuutta Kelasta.


Ilmoittaudu TE-toimistoon

Ilmoittaudu TE-toimistoon kokoaikatyön työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työnhakua ei saa takautuvasti voimaan.

  1. Aloita työnhakusi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi.
  2. Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, aloita työnhakusi ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.
  3. TE-toimisto antaa kassalle sähköisesti tiedon työttömyytesi alkamisesta eli ns. työvoimapoliittisen lausunnon.

Jäsenyysehto


Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos täytät jäsenyysehdon. Työttömyyskassan jäsenyysaikaa on oltava vähintään 26 viikkoa.

Työssäoloehto


Ansiopäivärahaa voit saada vain, jos olet täyttänyt työssäoloehdon jäsenyysaikana.

Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoasi kerryttää jokainen viikko, jolloin olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Lisäksi työstä maksetun palkan on pitänyt olla työehtosopimuksen mukaista. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1187 euroa kuukaudessa (vuonna 2017).

Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana.

Tarkastelujakso

Tarkastelujakso on 28 kuukautta ja se lasketaan työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisestasi taaksepäin.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään 7 vuotta. Hyväksyttäviä syitä ovat mm. sairaus, laitoshoito, päätoiminen opiskelu, kuntoutus, asevelvollisuus, vuorotteluvapaa, lapsen syntymä ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoito tai muu näihin verrattava syy. 

60 vuotta täyttäneet

Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja kuulut työllistämisvelvoitteen piiriin, voidaan työssäoloehtoosi lukea aikaa, jolloin olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella.

Palkkatukityö

Jos olet ollut palkkatukityössä, voidaan siitä lukea 75 % työssäoloehtoosi. Jotta 26 viikon työssäoloehtosi täyttyisi, on sinun työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos palkkatukityösi on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, kertyy työssäoloehtosi palkkatukityön ajalta täytenä.

Yrittäjyys tai työmarkkinoilta poissaolo

Jos olet poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman hyväksyttävää syytä tai toimit palkansaajakassan jäsenyysaikana yli 18 kuukautta päätoimisena yrittäjänä, menetät jo hankkimasi työssäoloehdon. Tämän jälkeen voit saada päivärahaa vasta täytettyäsi työssäoloehdon uudelleen.


20.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko tiistaina 21.11. kello 15-16, jona aikana se ei ole käytettävissä.